Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Son Güncelleme: 13 Ağustos 2023
Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni (Bilgilendirme Metni), Sanal E Ticaret Hizmetleri (bundan sonra “Şirket” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından işletilen http://www.ustabul.com.tr adresinde yer alan internet sitesini kullanırken elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 10. maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeyi amaçlar.
Kullanıcıların bilimfirtinasi web sitesi ve mobil uygulamalarını kullanırken paylaştıkları veya olumlu etkileşimler sonucu elde edilen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, hukuki temelleri ve kullanıcı hakları hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz.


Şirket olarak, kişisel verilerin yasalara uygun şekilde toplanmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını sağlamak, ayrıca gizliliklerini korumak amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda belirtilen kapsam ve koşullarda işliyoruz.
Amacımız, kullanıcılara ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri daha kolay bir şekilde sunmalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle, kullanıcıların kişisel verilerini işbu Bilgilendirme Metni’nde açıklandığı şekilde ticari amaçlar doğrultusunda işleyebiliriz. İşlediğimiz kişisel veriler, bilimfirtinasi.com üzerinde gerçekleşen işlemlere bağlı olarak değişebilir. Bilgilendirme Metni, süreçlere göre düzenlenmiş olup, tüm işlem faaliyetleri hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlar.
Şirket, bu Bilgilendirme Metni’nde yer alan hükümleri herhangi bir zaman diliminde bilimfirtinasi.com üzerinden güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellemeler ve değişiklikler, bilimfirtinasi.com’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
bilimfirtinasi.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Son Güncelleme: 13 Ağustos 2023
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:
Kişisel veri, belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hâle getirilmesini, sınıflandırılmasını veya kullanılmasını engelleyen her türlü işlemi; İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kime ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel veri toplamanın yöntem ve hukuki sebebini ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü açıklar.


Şirket olarak, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Sanal E Ticaret Hizmetleri olarak veri sorumlusuyuz.

WEB SİTESİ ZİYARETİ


bilimfirtinasi.com Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız,
Siz, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin Sanal E Ticaret Hizmetleri tarafından işlendiği bir İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Bu işlem Kanun uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini amaçlamaktadır.
Web Sitesi Kullanımınıza Bağlı İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri bilimfirtinasi web sitesini veya mobil uygulamasını kullanırken tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ediyoruz. Bu kapsamda;
Web Sitesi Trafik Bilgileriniz (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
İşlenme Sebebi: KVKK 5/2a’da belirtilen Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve İşlenen Suçlarla Mücadele Hakkında Kanun’daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu’na (Madde 4’e) istinaden
Ayrıca, tarayıcınızda üçüncü parti çerezlerine onay vermişseniz, bu çerezler aracılığıyla işlenen bilgileriniz Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları için işlenecektir. Bazı zorunlu çerezlerle elde edilen bilgiler ise teknik sorunları tespit etmek ve platformunuzu stabilize etmek amacıyla KVKK Md.5/2f’de öngörülen meşru menfaatlerimiz çerçevesinde işlenmektedir.
bilimfirtinasi mobil uygulamasını kullanarak hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz, Android veya iOS işletim sisteminiz üzerinden verdiğiniz rıza ile mobil reklam kimlikleriniz elde edilir ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
bilimfirtinasi.com, sunulan hizmetler kapsamında belirli koşullarda ortaya çıkabilecek zararlarla ilgili bir garanti sağlamaktadır. bilimfirtinasi.com Garanti sürecine katılmak istediğinizde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenir:
Kimlik (Ad, Soyad)
İletişim (E-Posta Adresi, İletişim Konusu, Şikayet Detayı)
Hizmet Bilgileri (Alınan Hizmet, Hizmet Zamanı, Talep Numarası)
Bu kişisel verileriniz, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi gibi amaçlar doğrultusunda işlenir. Bu işlemlerin hukuki dayanakları şunlardır:
KVKK Md.5/2e maddesi gereği, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
KVKK Md.5/2c maddesi gereği, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, KVKK Md.28/1 maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun yanı sıra, öngörülemeyen durumlarda kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça belirtilen durumlarda talep edilmesi halinde ve kanunun öngördüğü amaç ve sınırlamalar dahilinde kamu kurumlarına (örneğin Bakanlıklar gibi idari makamlar) aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında, kişisel verileriniz aşağıdaki şekillerde aktarılabilmektedir:
Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışındaki tedarikçilere,
Hukuk işlerinin takibi amacıyla avukatlık alanında hizmet veren tedarikçilere,
Verilen zararların tazmini ve rücu talepleri ile ilgili olarak şikayete konu hizmet verenlere.
Çerez Kullanımı ve Kişisel Verilerin Toplanması Hakkında Bilgi
Son Güncelleme: 25 Mayıs 2021
Birçok web sitesi gibi bilimfirtinasi.com da kişiselleştirilmiş içerik ve reklamlar sunmak, site trafiğini analiz etmek ve ziyaretçi alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezlerden yararlanmaktadır.
Çerezler ve Onların Anlamı
Çerezler, internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Genellikle harf ve rakamlardan oluşurlar. Çerezler, kişisel verileri içermez; örneğin isim, cinsiyet veya adres gibi bilgileri içermezler.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulur. Bu sayede, aynı siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, ziyaretçilerin siteyi yeniden ziyaret ettiklerini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.
Daha fazla bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
Kullanılan Çerez Türleri
Çerezler sahipleri, kullanım süreleri ve amaçlarına göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir.
Sahip açısından, site içi çerezler ve üçüncü taraf çerezler bulunmaktadır. Site içi çerezler, bilimfirtinasi.com tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezleri farklı şirketler tarafından yönetilir.
Kullanım süresine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, tarayıcı kapatıldığında silinirken, kalıcı çerezler cihazınızda daha uzun süre kalabilir.
Amaçlarına göre, site işlevselliği için gerekli olan çerezler, analitik çerezler, işlevsellik çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.
Çerezlerin Kullanım Amaçları
bilimfirtinasi.com’da çerezler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:
Temel işlevleri yerine getirmek için gereklidir. Örneğin, üyelerin giriş yapabilmeleri için gerekli olan işlevleri sağlar.
bilimfirtinasi.com’u analiz etmek ve performansını artırmak için kullanılır. Ziyaretçi sayısını tespit etmek ve site performansını ayarlamak gibi amaçlar için kullanılır.
Kullanım kolaylığı sağlamak ve işlevselliği artırmak amacıyla kullanılır. Örneğin, “Beni Hatırla” seçeneği ile üyelerin sonraki ziyaretlerinde kullanıcı adlarının hatırlanmasını sağlar.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetleri için kullanılır. Ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun reklamların gösterilmesini sağlar.
Çerez Tercihlerinizi Yönetme
bilimfirtinasi.com, ziyaretçilerin kişisel verilerinin toplanma süreçlerine dair tercihlerini önemsemektedir. Ancak, bilimfirtinasi.com’nin düzgün çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanımını tercih etme yönetimi mümkün değildir. Ayrıca, bazı çerezlerin devre dışı bırakılması, bilimfirtinasi.com’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmasını engelleyebilir.
bilimfirtinasi.com’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi aşağıdaki şekillerde yönetebilirsiniz:
Ziyaretçiler, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez tercihlerini kişiselleştirebilirler. Tarayıcı bu özelliği destekliyorsa, çerez tercihleri tarayıcı ayarlarından değiştirilebilir. Bu şekilde, çerez kullanımını engelleme, çerezler kullanılmadan önce uyarı alma veya sadece bazı çerez türlerini devre dışı bırakma imkanları bulunur.
Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri devre dışı bırakmak için ilgili bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Google tarafından sunulan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için ilgili bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Reklam faaliyetleri için kullanılan çerez tercihlerinizi Your Online Choices platformu üzerinden yönetebilirsiniz.
Mobil cihazlarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili cihazın ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.

Tüm Hakları Saklıdır 2023