MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Hizmet Sağlayıcı: Firma Adı: Sanal E-Ticaret Hizmetleri

Adres: Pazarkapı, Avrasya Pazarı No:39/213, 61200 Ortahisar/Trabzon

Telefon: +90 850 305 1390

E-posta: info@ustabul.com.tr

Kullanıcı (Alıcı): Adı ve Soyadı: [Adınız Soyadınız] E-posta: [E-posta Adresi] Kullanıcı Adı: [Kullanıcı Adı]

2. SÖZLEŞME KONUSU 

İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın, Sanal E-Ticaret Hizmetleri tarafından işletilen ustabul.com.tr adlı web sitesi üzerinden, aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin olarak mesafeli satışa yönelik düzenlenmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

3. ÜRÜN BİLGİLERİ

Üyelik Paketi Adı: [Paket Adı] Hizmet Süresi: [Hizmet Süresi] Toplam Fiyat: [Toplam Fiyat] Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli]

4. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

4.1. Kullanıcı, ustabul.com.tr web sitesi üzerinden seçtiği abonelik paketini sipariş etmek amacıyla gerekli bilgileri doldurarak siparişini gerçekleştirir.

4.2. Siparişin tamamlanmasıyla Kullanıcı, işbu sözleşmeyi tam anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

5. HİZMET SUNUMU VE İPTAL KOŞULLARI

5.1. Hizmet, Kullanıcı’nın siparişini tamamladığı tarihten itibaren başlatılacaktır.

5.2. Kullanıcı, hizmetin başlamasından önce, siparişini tamamladığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade hakkını kullanabilir. İade talebi, [Hizmet Sağlayıcı İletişim Bilgileri]’ne iletilmelidir. İade talebi kabul edildiğinde, ödenen ücret en kısa sürede Kullanıcı’ya iade edilir.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Türk Hukuku ve tüketici mevzuatı uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde Trabzon (veya Kullanıcı’nın yerleşim yerindeki yetkili tüketici mahkemesi) mahkemeleri yetkilidir.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. İşbu sözleşme, tarafların yukarıda belirtilen maddeleri kabul etmesi ile geçerli olacaktır.

7.2. İşbu sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması ile sona erebilir veya değiştirilebilir.

8. ONAY VE KABUL

Kullanıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüm maddelerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Hizmet Sağlayıcı:

Firma Adı: Sanal E-Ticaret Hizmetleri Tarih: [08.14.2023]

Kullanıcı:

Adı ve Soyadı: [Adınız Soyadınız] Tarih: [Tarih]

Tüm Hakları Saklıdır 2023